Dies Academicus – Felavatták a PhD-fokozatú doktorokat

Dies Academicus – Felavatták a PhD-fokozatú doktorokat

Dies Academicus – Felavatták a PhD-fokozatú doktorokat

Dr. Szél Ágoston ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta: november különösen kiemelt hónap, egyrészt mert 245 éve ebben a hónapban jött létre az egyetem, másrészt ez a tudomány hónapja, a Dies Academicus pedig a tudomány napja. Novemberben egymást érik a különböző tudományos rendezvények, amelyek mind azt közvetítik, hogy a Semmelweis Egyetem milyen helyet foglal el a magyar tudományos életben – fogalmazott.


A rektori köszöntő után a doktoranduszok elmondták esküjüket, majd Dr. Szél Ágoston és Dr. Rácz Károly, a Doktori Tanács elnöke kézfogásukkal doktortársaikká fogadták őket. Dr. Rácz Károly a frissen avatott PhD doktoroknak azt mondta: diplomájuk becsületes munkájukat és kitartásukat bizonyítja. Kívánom, hogy az ünneplés legyen egyben bátorítás új tervek kialakításra, új célok kitűzésére, ahogyan azt is, hogy a tudományos pályájukon a sikerek eléréséhez dolgozzanak tiszta szándékkal, őszinte odaadással és higgadt tervszerűséggel – hangoztatta.

Úgy látja, a doktori diploma nemcsak egy díszes okmány a tudományos minősítés megszerzéséről, hanem ennél sokkal több. “Jelképesen és valóságosan is azt fejezi ki a PhD cím, hogy birtokosa a tudás szeretetén és a tudomány művelésén kívül szellemi és erkölcsi tisztességre is törekszik. A tudás birtoklása egyben szellemi és erkölcsi elkötelezettséget és felelősséget is jelent” – vélekedett, hozzátéve: őszintén reméli, hogy a doktorok tanulmányaik során tapasztalták tanáraik részéről azt a felelősséget, erkölcsi példát, hitet és megerősítést, amelyre az elkövetkezőkben építeni tudnak.

“Önök a Semmelweis Egyetem diplomáját tartják a kezükben, melynek értékét, hírnevét, elismertségét a múlt és a jelenkor oktatói karán kívül a tanítványok helytállása és sikere őrizheti, illetve emelheti egyre magasabbra. Őrizzék és gyarapítsák a megszerzett tudást és az önöknek átadott szellemi, erkölcsi értékeket. Önöknek nemcsak szakterületük kimagasló művelőjeként kell helyt állniuk, hanem a nemzet jövőjét formáló értelmiséggé kell válniuk” – mondta az ünnepségen a Doktori Tanács elnöke.

A doktori képzés területén nyújtott kiemelkedő munkájáért a Kiváló PhD-oktató kitüntetést Dr. Matolcsy András intézetigazgató és Dr. Papp Zoltán professor emeritus vehette át.

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának ifjabb Dr. Farkas Zsolt emlékére létrehozott Veritas et Virtus Alapítvány I. díját Dr. Lőrincz Márton Ákos és Dr. Ruisanchez Éva kapta, a II. helyért járó díjat Szabó Anett vehette át.

A Semmelweis Egyetem Baráti Köre Doktorandusz Kiválósági Díjjal ismerte el Dr. Varjú Imre, az Orvosi Biokémiai Intézet PhD-hallgatójának és Dr. Szeitner Zsuzsanna, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet idén végzett PhD-hallgatójának munkáját.

A Szenátus a karok előterjesztése alapján címzetes egyetemi docensi címet adományozott Dr. Bursics Attilának, Dr. Gáti Tamásnak, Dr. Répási Jánosnak és Dr. Szigeti Gyula Péternek. Főiskolai docensi címet kapott Dr. Mártai István.

Magántanári címmel Dr. Ostorharics-Horváth Györgyöt tüntették ki, Mesteroktatói cím pedig Babonits Tamásnét, Dr. Füzes Ivánt, Hornungné Rauh Editet, Dr. Szilágyi Gyöngyit, Sztanó Renátát és Váry Pétert illet meg. Mestertanári címet kapott Csóka Mária és Dr. Tapasztó Beáta.

A Dr. Genersich Antal Alapítvány díjait Dr. Sótonyi Péter rector emeritus, a kuratórium tiszteletbeli társelnöke és Dr. Szentirmay Zoltán, a kuratórium elnöke adták át. A hallgatói díjakat Krencz Ildikó VI. éves orvostanhallgató és Dr. Szabó Bálint Gergely (II. Sz. Patológiai Intézet) kapták. Dr. Genersich Antal Alapítvány díjazott lett a Magyar Patológusok Társasága felterjesztése alapján Dr. Tímár József, a II. Sz. Patológiai Intézet tanszékvezető professzora, a Magyar Onkológusok Társasága felterjesztése alapján pedig Dr. Géczi Lajos, az Országos Onkológiai Intézet osztályvezető főorvosa.

Az akadémikusok számára létesített Genersich Antal Díjat Dr. Karádi István, a Kútvölgyi Klinikai Tömb igazgatója kapta. A határon túli különdíjat Dr. Makovitzky József patológus professzor, a Heidelbergi és a Freiburgi Egyetem vezető munkatársa vehette át, valamint a kuratórium különdíjat adományozott Dr. Vass Leventének, a Marosvásárhelyi Megyei Klinikai Kórház Urológiai és Kőcentrum osztályvezető főorvosának, továbbá Dr. Stefan Polláknak, a Freiburgi Albert Ludwigs Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézet igazgatójának.

Az ünnepség végén a Medikus Zenekar játszott, majd Dr. Szél Ágoston zárta az ünnepi szenátusi ülést.