Az érdekérvényesítés művészete

„Sosem az a kérdés, hogy mi miért akarunk valamit elmondani, hanem az, hogy miért hallgatnának meg minket!”

A program célja, hogy azonnal használható eszközöket adjon, amelyekkel:

 • gördülékenyebbé, könnyebbé tudjuk tenni emberi kapcsolatainkat,
 • fel tudjuk oldani, nehéz, konfliktusokkal terhes emberi együttműködéseinket,
 • tudatosan jó benyomást tudunk tenni ismerkedéseink során,
 • építeni, elmélyíteni tudjuk jól működő kapcsolatainkat.

Érdekeinket érvényesíteni egyre nagyobb kihívást jelent a mindennapokban. A program arra ad választ, hogy hogyan tudjuk környezetünket együttműködésre késztetni azáltal, hogy tudatosabbá válunk saját kommunikációnkat illetően. Megismerkedünk azokkal az alapelvekkel, technikákkal, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy konfliktus helyzetek kialakítása helyett konszenzusra tudjunk lelni családtagjainkkal, barátainkkal, munkatársainkkal, üzleti partnereinkkel.

A program témakörei:

 • a beszélgető partner figyelmének, értő hallgatásának a megszerzése,
 • a beszélgető partner szándékainak, igényeinek feltérképezés - kérdezéstechnika,
 • érveink megfogalmazása, - prezentálása,
 • a partner ellenvetéseinek kezelése,
 • döntéstámogatás, megállapodás.

Elméleti és gyakorlati részek aránya: 30%-70%, ami annyit jelent, hogy a módszertani elemeket azonnal gyakorlatba ültetjük. Minden résztvevő hozhat magával olyan konkrét érdekérvényesítési helyzeteket, amelyekre megoldást keres a szimulációs gyakorlatokhoz.

A program elvégzése lehetőséget adhat arra, hogy magasabb szintű harmóniába kerüljünk önmagunkkal és támogatást nyújt abban, hogy jobban megértsük és profibban kezeljük az emberi kapcsolatainkban rejlő kihívásokat.

A tréning időtartama: 10:00 – 16:00

A program 4 fő részvételével indul. (max. résztvevői létszám 8 fő).

Tárgyalástechnika - Konzultatív értékesítés:

A program fő célja, hogy távozáskor tisztában legyünk vele, hogy melyek azok a konkrét területek, amin érdemes változtatnunk, ahhoz, hogy még sikeresebbé tegyük a vállalkozásunkat és azt is tudjuk, hogy HOGYAN.

Akkor alapítunk vállalkozást, amikor úgy érezzük, hogy valamilyen területén egyedülállót tudunk nyújtani. A mai médiazajban a kifinomult marketing tervezés mellett legalább olyan fontos szerepet kap szolgáltatásaink, termékeink személyes képviselete. Sokszor gondoljuk azt tévesen, hogy képességeink, szakmai tudásunk, tapasztalatunk önmagában eladhatóvá teszik szolgáltatásainkat, ezért ha profik vagyunk ezt illetően ügyfeleink ezt felismerik és igénybe veszik ezeket. Ha jobban átgondoljuk ezt a gondolatot, akármelyik piaci szegmensre vetítve, sajnos sokszor nem így van. Nem feltétlenül azok a legsikeresebbek egy szakmán belül, akik a legjobban el tudják végezni a munkát, hanem azok, akik a legjobban tudják a tudásukat (legyen az esetenként bármily csekély is ????) mások felé értékesíteni. Az értékesítés egy külön szakma, amit minden vállalkozónak el kell sajátítani ahhoz, hogy sikeressé tudja tenni azt a tevékenységet, amihez ért. Ráadásul sokszor olyanokkal kerülünk versenyhelyzetbe, akik tanulták és tudatosan használják a különböző értékesítési technikákat, amely különösen nagy hátrányt jelenthet céljaink elérésében.

Konzultatív értékesítési programunk abban nyújt támogatást, hogy, hogyan építsünk fel tudatosan hosszútávú üzleti kapcsolatokat.

A program témakörei:

 • gondolkozzunk stratégiában – tudatosságunk fejlesztése
 • a bizalomépítés technikái
 • az érdeklődés felkeltésének eszközei – hogyan fogalmazzuk meg üzenetünket a partner felé
 • a partner gondolkodási struktúráinak, szándékainak, szokásainak, preferenciáinak feltérképezése
 • valós és álkifogások, ellenvetések szűrése, - kezelése
 • a partner döntési folyamatának menedzselése – alku
 • megállapodás.

Az elméleti és gyakorlati részek aránya 30%-70%. Ez azt jelenti, hogy a program során azonnal lehetőség nyúlik valós szolgáltatásainkkal kapcsolatos stratégiák, kommunikációs technikák, üzenetek kidolgozására.

A tréning időtartama: 10:00 – 16:00

A program 4 fő részvételével indul. (max. résztvevői létszám 8 fő).

A sikeres praxis építés alapjai: az eredményes orvosi kommunikáció eszközei

A program célja, hogy olyan stratégiai szemléletet és a tárgyalástechnika területéről kölcsönzött gyakorlati eszközöket adjon a résztvevő orvosok kezébe, amelyekkel növelhetik eredményességüket praxisuk építésében, saját személyes brandjük kialakításában és egyszerűbbé, hatékonyabbá teszik a páciensekkel való napi kommunikációt.

Világtendencia, hogy az egészségügyi szektor a piacgazdaságok húzó ágazata. Hazánkban is az egészségügy jelentős strukturális átalakítása miatt egyre inkább előtérbe kerül az orvoslás szolgáltatói szemlélete. Az általános tapasztalat ennek megfelelően azt mutatja, hogy egy orvosi praxis felépítése egyre nagyobb kihívást jelent a különböző egészségügyi szolgáltatói centrumok erőteljes marketing jelenlétének árnyékában. A program abban nyújt támogatást, hogy olyan szolgáltatási szektorban kipróbált, eredményesen használható értékesítési módszertant ad át, amely tisztán, elegánsan, a szakmai méltóságot megőrizve tanít:

 • együttműködővé tenni,
 • felelősségben tartani pácienseinket,
 • hosszútávú minőségi partneri kapcsolatot kiépíteni beteg és orvosa között.

A program témakörei:

 • az orvosi praxis üzleti, stratégiai szemlélete
 • a tudatos, hiteles orvosi kommunikáció technikái
 • az eredményes konzultáció lépései
 • nehéz páciensek kezelése, bevonása – felelősségben tartás
 • reklamáció, kifogáskezelés.

A program teljes mértékben az azonnali gyakorlati alkalmazhatóságra épít. Ezért az egyes technikákat esettanulmányokon és szimulációkon keresztül a tréner és a résztvevők napi tapasztalatai alapján helyezünk gyakorlatba.

A tréning időtartama: 10:00 – 16:00h

A program 4 fő részvételével indul. (max. résztvevői létszám 8 fő).